ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Όταν κάνετε μπάνιο να έχετε πάντα τον θερμοσίφωνα κλειστό.
Ελέγξτε τη γείωση του σπιτιού σας, γιατί αυτή είναι που προστατεύει εσάς και τις ηλεκτρικές σας συσκευές.
Βάλτε τάπες ασφαλείας στους ρευματοδότες (πρίζες) όταν έχετε μικρά παιδιά.
Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για κάθε ηλεκτρική συσκευή σας.
Μην κάνετε χρήση ελαττωματικών συσκευών ή με φθαρμένα καλώδια.
Μην χρησιμοποιείτε φις τύπου σούκο σε τριπολικές πρίζες.
Αποφεύγετε από μία πρίζα να χρησιμοποιείτε πολύμπριζα, χωρίς να έχετε πρώτα συμβουλευτεί ηλεκτρολόγο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές με βρεγμένα χέρια, ή με γυμνά πόδια πάνω σε υγρή επιφάνεια.
Για οικονομικούς λογαριασμούς ΔΕΗ αντικαταστήστε τους παλαιούς λαμπτήρες με νέας τεχνολογίας LED.
Σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τοποθετημένος ρελές διαρροής !!! Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο ρελές διαρροής μπορεί να σώσει τη ζωή σας. Τον ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα (4-5 φορές τον χρόνο με το πάτημα του test και πάντα μετά από καταιγίδα).
Τοποθετήστε ρελέ διαρροής (RCD-ΔΔΕ) αν δεν υπάρχει.